Wat is je "Manager-Leider-Coach" profiel?

Waar sta jij of je leidinggevende als manager voor het aansturen van teams, als leider om inspirerend te zijn en innovatief en als coach om je medewerkers mee te nemen in ontwikkeling en doelstellingen?

headerfoto

Ken jij het manager- leider-coach profiel van je leidinggevenden? Noodzakelijk toch om je bedrijf/ departement future-proof te hebben , de juiste selectie te maken, de retentie te verhogen,…..

Leidinggevenden hebben een aantal jaren dezelfde functietitel echter de inhoud is sterk veranderd. Geleidelijk aan worden ze meegetrokken in een rol die bijkomende competenties vraagt. Zelfs indien ondersteuning geboden wordt stelt zich de vraag of ze dan nog steeds in hun sterktes staan? Dan pas kan je excelleren.

Nog niet zo lang geleden werd er van een manager gevraagd de doelstellingen te halen en het team aan te sturen. Nu wordt dit als een evidentie aanschouwd en excelleer je indien je ook een sterk leider én coach bent.

Waarom? Om competitief te zijn en te blijven, dienen organisaties zichzelf heruit te vinden: innoverend denken/handelen en medewerkers meenemen in de constante verandering op een lerende en aangename manier.

Vanuit onze successen als leidinggevende expert binnen klantcontact hebben we samen met externe experten een programma opgezet om het manager-leider-coach profiel in kaart te brengen. Dit op een pragmatische manier die de taal spreekt en de uitdagingen kent binnen klantcontact.

Voor ieder bedrijf wordt het programma aangepast aan de uitdagingen op individueel, team en organisatieniveau. Eens het manager-leider-coach profiel(en) gekend is (zijn) worden ze besproken en acties voorgesteld die al dan niet samen met team2lead verder kunnen uitgewerkt worden.

Het programma verloopt in een aantal stappen waarbij gevalideerde tools gebruikt worden en geleid door experten in deze materie. Het is laagdrempelig voor iedere deelnemer en niet tijdrovend echter wel een grote meerwaarde voor het individu, team en bedrijf.

Let's connect

Wat kan team2lead voor jou betekenen?

Zoekt jouw bedrijf een ervaren manager in klantcontact om een reorganisatie op te vangen? Wil jij jouw management team bijscholen in human skills en leiderschap? Laten we eens samenzitten en kijken wat team2lead voor jou kan betekenen.

Frédéric en Karoline